COLOMBIA DECAFFEINATED COFFEE EA PROCESSED

Quốc gia: Colombia
Vùng: Acevedo, Huila
Giống: Mixed
Độ cao: 1400-1500m
Sơ chế: Washed Process,
Xử lý đặc biệt: Sugar Cane EA Decaffeination -> Click để đọc thêm về phương pháp này
Tasting note: Drupe, low acid value, thick. Nuts, Chocolate

Ngày rang 05/10/2020

Đánh giá cảm quang :

Hạt có màu nâu sậm như màu đường caramel, hạt hầu như không có mùi

Trải nghiệm rang : 

Sử dụng phương pháp rang nhanh của của máy rang Cicada V1 ( máy rang do Kohchin tự thiết kế – sẽ giới thiệu trong thời gian tới ).

Charge : 200C
TP : 130C
FC: 200C
END: 205
Time : 5:00 ( 5 phút )

Hạt phát triển dầy đủ mùi vị như rang cà phê bình thường – khá ngạc nhiên

Cupping : 

Nhiệt độ nước 85:

Nhiệt độ nước 90:

Nhiệt độ nước 95:

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *