NHÀ RANG CAFE

KOHCHIN

LÀM CÀ PHÊ VỚI RẤT NHIỀU NIỀM VUI

Close-up of dried, cracked earth.

What’s the problem?

Trees are more important today than ever before. More than 10,000 products are reportedly made from trees. Through chemistry, the humble woodpile is yielding chemicals, plastics and fabrics that were beyond comprehension when an axe first felled a Texas tree.

HOW WE PREPARE OUR COFFEE BEANS

Curabitur eget turpis iaculis eleifend. Curab consectetur fermentum anteut eusmdolor convallis vel. Morbi psum purus.

ORGANIC TASTE

DARK ROAST COFFEE

SUPREME BEANS

GIỚI THIỆU

Tất cả vì chất lượng

Thông tin rõ ràng

Bao bì được thiết kế để khách có được thông tin chi về sản phẩm chi tiết

Bao bì tái sử dụng

Túi cà phê có zip và có độ bền cao. Có thể tái sử dụng nhiều lần và cho nhiều mục đích khác

Hạt cà phê chọn lọc

Cà phê được chọn từ những vùng trồng cà phê ngon nhất, hạt cà phê chất lượng tốt nhất

Chúng tôi đã làm gì ?

Quy trình sản xuất cà phê đem lại chất lượng cao nhất

Chúng tôi không can thiệp quá nhiều vào hạt cà phê trong quá trình sản xuất và đảm bảo cho hạt cà phê thể hiện đầy đủ bản chất của tửng loại hạt cũng như vùng trồng. Điều đó tạo sự thú vị trong từng ly cà phê thưởng thức

Nguồn nguyên liệu

Hợp tác với nông hộ trồng cà phê để có được sự rõ ràng về nguồn gốc hạt cà phê

Rang hiện đại

Sử dụng công nghệ rang hơi nóng đối lưu, để hạt cà phê thể hiện đầy đủ bản chất của hạt

Túi bảo vệ môi trường

Túi nhựa có thể tái sử dụng nhiều lần và tái chế dễ dàng

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh chóng và có thể theo dõ đường đi của đơn hàng

Our Clients

Our Trusted Brands